Trung tâm ABA là đơn vị hàng đầu trên toàn quốc về lĩnh vực đào tạo kỹ năng và dã ngoại trải nghiệm cho nhiều đối tượng học sinh các cấp. Tiếp nối kinh nghiệm 10 năm triển khai trại hè và thành công của Hành trình sống ý nghĩa 2019 tại Yên Tử – Quảng Ninh

Ngày 17/5/2020. Trung tâm ABA mở cổng đăng ký Hành trình sống ý nghĩa 2020 với 2 phiên bản:

  • Hành trình sống ý nghĩa 2020 (phiên bản rút gọn 4 ngày)
  • Hành trình sống ý nghĩa Chân – Thiện – Mỹ 2020 

Địa điểm tổ chức: Làng Hành Hương Yên Tử – Uông Bí – Quảng Ninh