Trung tâm ABA là đơn vị hàng đầu trên toàn quốc về lĩnh vực đào tạo kỹ năng và dã ngoại trải nghiệm cho nhiều đối tượng học sinh các cấp. Tiếp nối kinh nghiệm 10 năm triển khai trại hè và thành công của trại hè Hành trình sống ý nghĩa.

Năm nay, Trung tâm ABA mở cổng đăng ký trại hè Hành trình sống ý nghĩa với 03 phiên bản:

  • Hành trình sống ý nghĩa 2021 (phiên bản rút gọn 4 ngày) (Yên Tử Resort – Quảng Ninh)
  • Trại hè Hành trình sống ý nghĩa Chân – Thiện – Mỹ (Yên Tử Resort – Quảng Ninh
  • Trại hè 7 Ngày Sống Ý Nghĩa (Núi Ngăm Resort – Nam Định)