CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH TRÌNH SỐNG Ý NGHĨA 2023

HÀNH TRÌNH SỐNG Ý NGHĨA

"YÊN TỬ: CHÂN - THIỆN - MỸ" QUẢNG NINH

11.990.000 VNĐ

Là phiên bản mới nhất, hội tụ tinh hoa, niềm tin và thành quả của ABA trong suốt những năm qua. Hành trình Sống Ý Nghĩa với chủ đề Yên Tử: Chân - Thiện - Mỹ nơi các con được trải nghiệm môi trường giáo dục bằng tình yêu thương kết hợp với các phương pháp giáo dục hiện đại.

Hãy liên hệ hotline 0903 258 852 để được tư vấn về chương trình!

XEM CHI TIẾT

HÀNH TRÌNH SỐNG Ý NGHĨA

BAARA LAND- TUẦN CHÂU HÀ NỘI

7.990.000 VNĐ

Mô hình mẫu mực, tiên phong và hiệu quả về ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, ưu việt thời đại 4.0: Chủ động, thích ứng, tương tác, trải nghiệm sáng tạo theo phương châm “Lấy việc chiếm lĩnh tri thức, thực hành kỹ năng làm trung tâm của hoạt động huấn luyện”.

Hãy liên hệ hotline 0903 258 852 để được tư vấn về chương trình!

XEM CHI TIẾT

HÀNH TRÌNH SỐNG Ý NGHĨA

NÚI NGĂM NAM ĐỊNH

7.990.000 VNĐ

Mô hình mẫu mực, tiên phong và hiệu quả về ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, ưu việt thời đại 4.0: Chủ động, thích ứng, tương tác, trải nghiệm sáng tạo theo phương châm “Lấy việc chiếm lĩnh tri thức, thực hành kỹ năng làm trung tâm của hoạt động huấn luyện”.

Hãy liên hệ hotline 0903 258 852 để được tư vấn về chương trình!

XEM CHI TIẾT

BẮT ĐẦU THỬ THÁCH BẢN THÂN NGAY!
HÃY THAM GIA HÀNH TRÌNH SỐNG Ý NGHĨA


ĐĂNG KÝ NGAY